Водні ресурси

В зоні діяльності управління налічується  дев’яносто сім річок загальною довжиною 2592,5 км. Кількість середніх річок – п’ять, загальною довжиною  –879,0 км, малих річок – дев’яносто дві, загальною довжиною 1713,50 км.

До середніх річок в зоні діяльності управління належать Псьол, Сула, Хорол, Удай, та Оржиця. Це річки розчленованих рівнин з пологими похилами, які переважно зменшуються до гирла і найчастіше не перевищують 2-10 м/км; швидкість течії при низькій воді 0,2-0,5 м /сек, а в повінь зростає до одного метра. Залісненість їх басейнів не знача. Найбільшою річкою в зоні діяльності управління є річка Псьол,  загальною довжиною 717 км та площею водозбору – 22800км, яка ділить область на дві частини. Верхів’я її знаходиться в Росії.

Площі річкових басейнів, в зоні діяльності управління, які мають площу не більше 50 км2 складають 12,2%. Басейни річок площею 50-500 км2 складають 68,9%, з площею більше 500 км2 – 18,9 %

Живляться річки  за  рахунок талих, ґрунтових і дощових вод. Льодостав на ріках триває близько 3,5 місяці (замерзають у грудні, скресають у другій половині березня).

В зоні діяльності управління налічується триста вісім озер, загальною площею водного дзеркала 2561,9 га.

Для Полтавщини характерні річні озера, які утворились в ерозійних пониженнях, знаходяться в долинах рік, в тім числі і старорічних. Живлення цих озер проходить в основному за рахунок весняної повені і високих дощових паводків. Тепловий і льодовий режими таких озер близький до аналогічних режимів річки, в долині якої вони розташовані.

Центральним елементом водного господарства Полтавщини являються водосховища і ставки.

В зоні діяльності Хорольського МУВГ налічується тридцять три водосховища, повним об’ємом – 78,008 млн.м3, площею водного дзеркала   2987,272 га та одна тисяча дев’яносто два ставки  повним об’ємом – 89,903 млн.м3, площею водного дзеркала – 5,755 тис.га. В зоні діяльності управління, водосховища і ставки використовують головним чином для зрошення, обводнення сільськогосподарських угідь, риборозведення. Перебувають в користувані на умовах оренди 338 водних об’єкта, загальною площею водного дзеркала – 2549,32 га.