Водогосподарська обстановка


Інформація

про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Хорольського МУВГ

станом на 09.12.2019р

По даних з експлуатаційних дільниць управління гідротехнічні споруди на каналах, мости, водосховища, ставки, будівлі насосних станцій, що перебувають в заплавах річок знаходяться в задовільному стані. 

Відмітки води, на шлюзах-регуляторах, руслових водосховищ р. Псьол в районі гідротехнічних споруд, у верхньому б’єфі (в Балтійській системі висот), становлять :


Шлюз-регулятор с.Книшівка НПР – 102,00 фактична відмітка ВБ 101,10
Шлюз-регулятор с.М.Будища НПР – 98,50 фактична відмітка ВБ  98,50

Шлюз-регулятор с. В.Багачка НПР – 83,00 фактична відмітка ВБ 82,30

            Відмітки води по середніх і малих річках в районі гідротехнічних споруд, (в Балтійській системі висот) становлять:

МК р.Хорол шлюз-регулятор №5 (прикритий )– 80,01/ 78,77 витрата 0 м3/сек; 
МК р.Хорол шлюз-регулятор №6 (прикритий ) – 81,00/ 79,82 витрата 0 м3/сек; 
МК р.Сліпорід шлюз-регулятор №1 (відкритий) –86,33/86,33 витрата 0,43 м3/сек; 
МК р.Перевод шлюз-регулятор №1 (прикритий) –102,81/ 101,59 витрата 1,56 м3/сек; 
МК р.Оржиця ІІч шлюз-регулятор №3 ( закритий) -96,45/95,27 витрата 0,64 м3/сек; 
МК р.Сулиця шлюз-регулятор №2 (закритий) – 89,32/89,32 витрата 0 м3/сек; 
МК р.Оржиця Іч шлюз-регулятор№1 (відкритий)–84,00/83,79 витрата 0,62м3/сек; 
МК р.Грунь-Ташань ШР №1 (прикритий)–88,42/88,41 витрата 0,48 м3/сек; 

Фактичне наповнення водосховищ р. Псел: 24шт, повний об’єм 52,828млн.м3, фактичний об’єм 37,879 млн.м3, вільний об’єм 14,949млн .м3 
Фактичне наповнення водосховищ р. Сула : 10шт, повний об’єм 25,062млн.м3, фактичний об’єм 9,535млн.м3 , вільний об’єм 15,527млн.м3 

Станом на 09.12.2019р.  по даних  Українського гідрометцентру   рівень  р. Сула –  1,37м.

По малих та середніх річках , водосховищах та ставках товщина льоду становить від 0 до 6см. Промерзання грунту 0-2 см.