Експлуатація

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Зона діяльності управління налічує дванадцять районів північно-західної частини Полтавської області. Площа обслуговування меліоративних систем становить 37,5тис.га  в тому числі осушені на площі  27,0 тис.га. та зрошувальні    на площі 10,5тис.га. Загальна протяжність каналів міжгосподарської мережі 333,5 км.На каналах побудовано 76 шлюзів-регуляторів, 10 трубчастих переїздів  , 10 мостів та 1 дюкер. На балансі управління обліковується 9 стаціонарних насосних станцій загальною продуктивністю 11,76 м3/с і потужністю 3696 кВт та 3 пересувні насосні станції продуктивністю 0,14 м3/6 і потужністю 141 кВт.

Основними напрямками діяльності  є забезпечення працездатності меліоративних систем, використання природоохоронних заходів, збереження та відтворення водних ресурсів.

      Завдання

   Організація технічної експлуатації міжгосподарських меліоративних систем ,           окремих об’єктів їх інженерної інфраструктури , що перебувають у державній   власності.

   Технічне вдосконалення міжгосподарських систем , які перебувають у державній власності , підвищення рівня їх технічної експлуатації , впровадження досягнень науки і техніки та передового досвіду.

Здійснення заходів , спрямованих на підвищення коефіцієнта корисної дії зрошувальних систем.

Організація раціонального водокористування на міжгосподарських меліоративних системах , окремих об’єктах інженерної інфраструктури , що перебувають у державній власності.

Організація та безпосередня участь спільно з відповідними землевласниками у виконанні заходів , пов’язаних із запобіганням шкідливої дії води , ліквідація її наслідків , включаючи захист від затоплення і підтоплення , засолення та заболочування меліоративних земель.

Зниження експлуатаційних витрат і підвищення продуктивності праці працівників , зайнятих на роботах , пов’язаних з технічною експлуатацією міжгосподарських меліоративних систем та окремих об’єктів її інженерної інфраструктури,

Здійснення державного обліку технічного стану меліоративних угідь.

Організація робіт по гідротехнічних спостереженнях на осушених системах , шлюзах-регуляторах , водосховищах , ставках.